Uvedení webových stránek do zkušebního provozu.

22.04.2010 13:08

Dnešním dnem byl vytvořen základ této webové prezentace, kterou se budu snažit aktualizovat a doplňovat, případně i podle Vašich námětů.   Administrátor