Cymbidium  (Sw.)

     Orchideje rodu Cymbidium mají asi 50 druhů a jsou terestrické, poloepifytické, epifytické rostliny s mnoha přechodnými formami, které jsou rozšířeny od podhůří Himálají přes celou jihovýchodní Asie až po Austrálii. Rozeznáváme druhy chladnomilné (terestrity), ale i teplomilné (epifyty). Pahlízy jsou většinou vejčité, některé druhy pahlízy postrádají. Listy dlouhé, řemenovité. hroznovité květenství je často mohutné, vzpřímené až polovzpřímené u terestritů, převislé u epifytů. Přírodní druhy se pěstují velmi vzácně a spíše jako předmět studijní v botanických zahradách. Pro komerční a amatérské pěstitele jsou zajímavé především hybridní rostliny vynikající mohutností, barevností a trvanlivostí květů. Zvláště pak v Austrálii a Japonsku vyšlechtěné a dále meristemově množené tetraploidní druhy. Rostliny vykvétají převážně v zimním období, často v době vánoc až do časného jara a jsou proto vítanou dekorací. Květy jsou trvanlivé, snáší i leteckou přepravu, proto jsou ve velkém předmětem komerčního zájmu pěstitelských firem.

Kultivační podmínky obecně :

     Chladnomilné terestrické druhy a hybridy je velice snadné a časově nenáročné pěstovat. Od jara do podzimu až do příchodu mrazíků rostliny mohou být venku v polostínu při dostatečné zálivce - substrát my neměl moc vysychat. Chladné podzimní období je důležité pro úspěšné nasazení květenství, rostliny snesou krátkodobě až 0º C. Přes zimní období je nejlépe rostliny umístit do chladnější místnosti co nejblíže světlu, zálivka přiměřená.

     Teplomilné epifytické druhy celoročně držíme v teple. Těchto je však rozšířeno daleko méně a jsou spíše otázkou botanických zahrad než amatérských pěstitelů.

Hnojení :

     Hnojení Cymbidií se řídí podle druhu. U terestrických a chladnomilných lze do substrátu přimíchat i sušený kravěnec, jako organické hnojivo. Mohou se použít tekutá i granulovaná hnojiva, ovšem jen v přiměřeném množství, protože kořeny orchidejí obecně jsou velmi citlivé na přesolení (balasty z pevných hnojiv), tedy používáme nízké koncentrace hnojivých roztoků.

U epifytických Cymbidií používáme zásadně hnojiva tekutá a v koncentraci nepřesahující 0,1 %.

Termíny hnojení jsou od počátku růstu nových výhonů po odkvětu do začátku podzimu.

Přesazování  :

     U terestritů je možno použít běžný substrát pro pokojové rostliny, který je možno obohatit o hrubší, poréznější materiál. Můžeme je nasázet do větších kontejnerů, které pak v létě přenášíme ven, nebo i do volné půdy, pokud máme možnost dostatečného zastínění v létě a prochlazení na podzim bez nutnosti přenášení.

     U epifytů používáme směs pro epifyty a  pěstujeme je v květináčích. Dostatečně stíníme v létě a přesazujeme jen v případě nutnosti – rozložený substrát, malý květináč, dělení apod.