Paphiopedilum  (Pfitz.)

     Rod Paphiopedilum má asi 60 druhů a velké množství různých variet a subspecií pocházející z jihovýchodní Asie. Rod je rozdělen do 15 sekcí a hlavním znakem jsou přisedlé růžice listů s dlouhými řemenovitými listy, které se podle druhu mohou velice odlišovat jak v šířce, délce, tak i v barvě (zelené nebo barevně mramorované). Podle rozdělení do sekcí se můžeme také lépe orientovat v různosti nároků na teplo případně pH substrátu.

Všechna Paphiopedila jsou terestrity a jen vyjímečně se v přírodě vyskytují i epifyticky rostoucí. Skupina chladnomilnějších (převážně se zelenými listy)  je zastoupena např. Paph.insigne, a teplomilnější (převážně s barevnými listy), Paph.bellatulum které má navíc i výrazné požadavky na dostatek vápence v substrátu.  

Kultivační podmínky obecně :

okud pěstujeme hybridy, většinou již nejsou specifické nároky tak výrazné a snáší temperované až teplé prostředí s dostatkem světla, ale i chránění proti slunečnímu úpalu. Je dobré si uvědomit, že Paphiopedila mají měkké listy, které jsou více choulostivé na změny podmínek a sice pevné až drátovité kořeny, ale s velkým počtem kořenového vlášení (kořeny jakoby ochlupené), které je velmi citlivé na přesolení a změny pH substrátu. Pro pěstování species je vždy nutné znát požadavky jednotlivých druhů a snažit se je co nejvěrněji napodobit, protože chyby se neodpouštějí. Teploty pro temperovaná Paphiopedila postačí ve dne asi 17-22ºC a v noci 12-18ºC. Teplomilné druhy by měly mít ve dne teplotu 20-28ºC a v noci 18-22ºC. V zimním období je v naších podmínkách zvýšená potřeba světla. 

Hnojení :

     V době růstu nových výhonů a tvorby květů hnojíme ve 14-ti denních intervalech zálivkou 0,15% roztoku kapalného hnojiva. V zimním období s nižší zálivkou a bez hnojení. Vhodným doplňkem hnojení je přidání Osmocotu, který se pozvolna uvolňuje do substrátu a hnojení je tím stabilizovanější.

Přesazování :

     Přesazujeme vždy na jaře 1x za 2-4 roky, podle kvality substrátu, velikosti rostliny a květináče. Lépe se osvědčily květináče plastové, substrát pro terestrity, ale dostatečně propustný a hrubý (jemné součásti velikosti pod 2 mm nepoužíváme). Do dostatečně hrubého a propustného substrátu můžeme přidat i trochu sušeného kravěnce, nebo komplexního granulovaného hnojiva, jako hnojivou zásobu pro vegetační nárůst. Ale vždy opatrně a raději ve slabších dávkách. Na dno květináče dáváme dostatečně vysokou vrstvu drenáže z polystyrenu.