Stanhopea  (Frost.ex Hook.)  

Rod Stanhopea je epifytní, má něco přes 20 druhů, rozšířených od Peru až po Mexiko. Velmi podobným způsobem a s obdobnými nároky se pěstují i příbuzné rody, jako Paphinia, Peristeria, nebo Gongora. Mají velice zvláštní a tvarově typické květy, které výrazně voní s velmi důmyslným mechanismem opylování. Květenství jsou převislá a proto se pěstují zavěšené v košíčcích z dřevěných latěk. Květenství převážně vyrůstá z dolní části, proto musí být košíčky dostatečně řídké, aby květní výhon mohl bez poškození prorůst a venku vykvést. Trvanlivost květů je velmi krátká, ale krásou květů a vůní to nahradí. Pro svou nenáročnost jsou velmi často ve sbírkách botanických zahrad i amatérských pěstitelů, včetně začátečníků.

Mají však specifické požadavky na pěstební nádoby z důvodu květního stvolu vyrůstajícího do boku, nebo směrem dolů. V klasických květináčích se nedají pěstovat, jen košíčky, nebo spíše vzácně na bloku kůry. 

Kultivační podmínky obecně :

     Pěstují se v temperovaných podmínkách, v létě je možné je nechat venku (např. pověšené na stromě), nesnáší přímé slunce, proto umístit do polostínu. Na podzim ale zavčas uklidit zpět do temperovaných podmínek, protože teplota by neměla klesnout pod 10º C. Doba kvetení u jednotlivých druhů se trochu různí, ale převážně kvete koncem jara a v létě. Hybridů není vytvořeno mnoho, takže se pěstují převážně různé přírodní druhy. Při letnění i při pěstování v uzavřených prostorách je třeba častěji kontrolovat zdravotní stav, protože rostliny jsou často napadány sviluškou a různými listovými houbami.   

Hnojení :

     Hnojení, jako u ostatních epifytů, jen tekutými hnojivy v koncentraci 0,1 – 0,15 % , podle    vegetačního období (růst, kvetení) s vyšším obsahem dusíku, nebo fosforu 1 x za 14 dní, v zimním období vůbec. Hnojení i zálivku je nejlépe provádět tak, že rostlinu i s košíčkem ponoříme do vody, nebo hnojivého roztoku na několik minut, pak vyndáme, necháme okapat a znovu zavěsíme. Substrát mezi jednotlivými zálivkami vždy necháme dostatečně proschnout.

Přesazování :

      Přesazování, i vzhledem ke způsobu pěstování a pěstebním košíčkům, není příliš časté. Přistoupíme k tomu jen v případě, že rostlina již celý košíček zaplnila a chceme ji rozdělit, případně očistit od starých, již bezlistých pahlíz. Je možné starý košíček rozebrat a opatrně rostlinu vyndat, nebo vložit do většího a obsypat substrátem. Používáme substrát pro epifyty, vzhledem k druhu nádoby – košíček bez drenáže, ale dostatečně vzdušný a bez příliš velkých kusů kůry, které by mohly způsobit deformaci květního výhonu, který vyráží do boku až dolů shluku pahlíz.