Cattleya dolosa - Withner

Cattleya dolosa - Withner

Výskyt : Brazílie - státy Mínas Gerais a Sao Paulo, (natural hybrid C.loddigesii x C.walkeriana). Kvete 9-11, vegetační klid 5-8.