24. Laelia gracilis - F.E.I.Miranda (1999)

24. Laelia gracilis - F.E.I.Miranda (1999)

Výskyt : Brazílie - stát Mínas Gerais, sekce Liliputana / savana-prérijní habitus. Roste v pohoří  Serra do Cipó ve výšce 1.200 - 1.400 m.n.m.

1 - 6