29. Laelia itambana - Pabst (1973)

29. Laelia itambana - Pabst (1973)

Výskyt : Brazílie - stát Mínas Gerais, sekce Esalqueana / savana-prérijní habitus. Roste v pohoří  Serra do Sincora a Diamantina ve výšce 2.000 - 2.300 m.n.m.

5 - 7