Laelia purpurata - V.d.Berg &Chase

Laelia purpurata - V.d.Berg &Chase

Výskyt : Brazílie - státy Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sao Paulo a Rio Grande do Sul. Lvete 4 - 8, vegetační klid 11 - 3.