Pseudolaelia brejetubensis - M.Fray 2003

Pseudolaelia brejetubensis - M.Fray 2003

Rupicolní habitus. Roste v Brazílii ve státě Espirito Santo v oblasti Brejetuba a Monte Feio, ve státě Mínas gerais poblíž Pedro do Invejado na sklalních tabulích  - ve výškách 1.100 - 1.400 m.n.m.