Pseudolaelia dutrae - Ruschi 1949

Pseudolaelia dutrae - Ruschi 1949

Roste epifyticky v Brazílii ve státech Espirito Santo a Mínas Gerais ve výškách 400 - 700 m.n.m. Vyskytuje se v oblastech okolo Santa Teresa Espisito a Santo Barra do Rio Pardido - jsou to v lesy v širším pobřeží Atlantiku.