V á ž e n í   m i l o v n í c i   o r c h i d e j í .    

 

 Tyto webové stránky slouží výhradně k poskytování informací o vybraných druzích

tropických orchidejích a kontaktu pro získání dalších podrobností -

                 

Bližší údaje o možnostech získání vyprodané knihy

"Skalní Laelie" hledejte v odkazu publikace !   

 

 Pokud máte nějaké nápady na úpravu, nebo doplnění těchto

stránek, případně úpravy nebo dodatky k poskytovaným

informacím, sdělte mi je nejlépe

na kontaktní e-mailovou adresu. 

    

                                                                                                                                             Vojtěch Šmajer, Brno.