Vylahvování orchidejí

 

Pojem vylahvování -

pojmem vylahvování je myšleno vyndání mladých vysetých, nebo meristemově množených rostlinek orchidejí na agarových půdách ze sterilních nádob do nesterilního prostředí substrátu pro další růst a dopěstování. Je to vždy nejrizikovější část pěstování rostlin pomocí aseptických výsevů, nebo jiného podobného množení.

Sterilní nádoby -

jako nádoby pro aseptické výsevy a pěstování se používají – vyřazené, ale dokonale vysterilizované infuzní láhve, plastové kelímky s víčkem, které lze sterilně uzavřít, sklenice od dětské výživy doplněné vyrovnávači tlaku a jiné. Výsevy orchidejí do těchto nádob, případně způsob množení z meristémů musíme nechat stranou, protože bez laboratorního vybavení a obšírných znalostí postupu jsou předem odsouzeny k nezdaru. 

Vlastní vylahvování –

rostliny, které chceme vylahvovat, musí mít přiměřeně vyvinutou listovou i kořenovou část, protože při vyndání nedostatečně vyvinutých (spíše ve stadiu protokormů) je schopnost přežití rostlin dramaticky nižší, až nulová. Tento způsob použijeme jen vyjímečně, kdy se do nádoby dostala kontaminace a jiná možnost záchrany není – systém „hop, nebo trop“.

Rostlinky velmi opatrně vyndáme z nádoby, abychom je nepoškodili i se zbytky agarové půdy do nádoby s vodou, kde je opatrně jednotlivě omyjeme a agar odstraníme. Někdy se používá i opláchnutí pod tekoucí vodou, ale některé se pak mohou spláchnout, případně v sítku tlakem vody poškodit. Pak je ponoříme asi na 5 min do desinfekčního roztoku hypermanganu (středně silný), nebo Chinosolu 0,005%, nebo Endiaronu (1 tbl./ l vody).

Jednotlivé rostlinky vyndáváme, oplachujeme v čisté vodě a pokládáme na čistý, předem připravený papír u nádoby určené k nasázení rostlinek.

Substrát, do kterého vysazujeme mladé rostlinky, musí být mírně vlhký (nepřeschlý) a rostlinky do něj vkládáme velmi opatrně, abychom nepoškodili kořeny ani nadzemní část. Jako nádoby můžeme podle množství a velikosti rostlin použít různé misky, plastové květináče apod. Vždy musí mít spodní odtok a dole pod substrátem drenáž. Velice se osvědčilo také místo do substrátu vysazovat nejmladší rostliny do čistého agroperlitu – je sterilní a riziko kontaminace v prvním kritickém stadiu velmi snižuje. Další přesázení však již musí následovat do jemného pěstebního substrátu. Také se používá čistý čerstvý rašeliník jemně nastříhaný, ale přítomnost malých šnečků nebo jiných škůdců, kteří následně způsobují okus  nelze vyloučit.

Nádoby s těmito rostlinami umístíme do polostínu (ne přímé slunce) s dostatkem světla a stabilní teploty. Pravidelně rosíme (tak aby rostlinky byly na noc naprosto suché), a substrát udržujeme přiměřeně vlhký (nesmí být přemočený ani přesušený). V počátku, první  2-3 dny přidáváme do každého mlžení, nebo zálivky fungicidy (Euparen WP 0,2%), nebo alespoň hypermangan. Pak frekvenci snižujeme, až po 21 dnech můžeme fungicidy zcela vynechat. Případně uhynulé rostlinky ze společných misek pravidelně odstraňujeme, aby nebyly zdrojem další houbové nebo plísňové nákazy.  Na lokální desinfekci napadených míst, lze také použít skořicový prášek.                    

Další přesázení –

     K dalšímu přesazování přistoupíme až je to nutné z důvodu zahuštění rostlin, nebo nebezpečí velkého propletení kořenů, kdy při pozdějším přesazování by došlo ke značnému poškození. Pokud toto nehrozí, necháváme pokud možno rostliny co nejdéle ve společných miskách. Přesazování do samostatných nádob provádíme vždy v době vegetačního růstu.

     Malé shluky rostlinek násilně nerozdělujeme v raném stadiu, ale nejlépe až po prvním kvetení.